HYPRED I VÄRLDEN

HYPRED finns i över 40 länder och har en internationell personalstyrka som garanterar optimal respons mot kunderna. Tack vare ett team på 220 konsulter (försäljningsingenjörer, applikationsingenjörer ...) utbildade inom jordbruk eller livsmedel kan HYPRED erbjuda skräddarsydda lösningar för varje kunds specifika problem. Ett team av HYPREDS medarbetare arbetar exklusivt med våra internationella kunder för såväl försäljning som på teknisk nivå.
Industrianläggningar
Här finns HYPRED