Hygien inom köttindustrin

 Hygienlösningar för varje bransch inom köttindustrin

 

Köttindustrin är mycket varierande och måste uppfylla höga kvalitetskrav och strikt hygien. Det innebär många restriktioner som är viktiga för att kunna garantera livsmedelssäkerheten. I detta sammanhang är vårt mål både enkelt och kompromisslöst: att hjälpa dig att behålla en hög livsmedelskvalitetsnivå.

Vi vet att varje industrisektor är unik och därför anpassar vi oss efter din organisation och dina problem.

 

Vi strävar efter att ge dig en heltäckande bild av hanteringen av dina resultat genom användning av vår granskningsmetod, och detta oavsett om du arbetar inom rengöringsbranschen eller är ansvarig för ett företag inom köttindustrin. Detta är ett tillvägagångssätt som gör det möjligt för oss att ge dig den bästa lösningen för dina behov: rekommendationer, råd, utbildning, regelbunden övervakning och analys.

Vårt mål är att du ska kunna koncentrera dig på det du gör. Rent konkret ser våra rådgivare till att inrätta rekommenderade lösningar samt god hygien- och sanitetspraxis. Dessa lösningar är helt integrerade i omvandlingsprocessen och genererar dessutom mervärde och prestanda. Detta sker på flera nivåer: garanti av hygienisk kvalitet, spara vatten och energi, förenkling av protokoll för rengöring och desinfektion …

 

HYPREDS expertis bygger på ett verkligt kunnande om ditt yrke och restriktionerna inom köttbranschen. Vår FoU-avdelning utvecklar nya innovationer som bättre uppfyller de särskilda kraven för din bransch:

  • de som rör olika köttförädlingsanläggningar: tillagning och rökning, diskning av knivar …
  • de som rör verksamheten: slaktavdelning, styckning, förberedning av färdiglagade måltider …

Vårt engagemang: att säkerställa effektivitet och samtidigt vara nära dig.

Våra tekniska konsulter och försäljare som kan din bransch, står till din tjänst i vardagen för att förhindra eller lösa eventuella problem som rör hygien.

Produktserien HYFOOD

för köttförädlingsindustrin

HyFood

Produktserien HYFOOD använder en rad olika hygienprodukter med hög prestanda och som utvecklats av vår FoU-avdelning. Denna kompletta serie består av alkaliska och sura rengöringsmedel, tvättmedel/desinfektionsmedel och säkra biocider.

 

HYFOOD ger oss helt klart möjlighet att möta kraven på hygien och desinfektion inom köttindustrin. Men det är inte allt.

HYFOOD har också tänkts ut i linje med vår övergripande strategi som är hög prestanda: för oss kommer effektiviteten av rengöring och desinficering nödvändigtvis tillsammans med en optimal förbrukning av vatten, tid och produkter.

 

Till vardags är därför HYFOOD en effektiv lösning för ditt företags särskilda behov (slakteri, styckning, färdiglagade maträtter) och borttagning av orenheter (proteiner, fetter, färgämnen …). Observera att HYFOODS rengörings- och desinfektionsmedel klassificeras efter deras användning:

  • ett huvudsakligt användningsområde för varje produkt (ytor, cip-anläggningar, tunneltvätt, membran installationer …)
  • en huvudsaklig användning per produkt (tvättmedel, biocid, optimering, tvättmedel/biocid).

Dessutom är det vår uppgift att bekämpa livsmedelskontaminering av listeria och att agera mot utvecklingen av biofilmer.

 

Du kommer att uppnå dessa mål genom att använda våra desinfektionsmedel som godkänts och/eller genom användning av våra enzymatiska rengöringsmedel.

Med vårt produktsortiment HYPRED by REALCO, kan vi bland annat hjälpa dig att:

  • enkelt diagnostisera närvaron av biofilm på ytor eller i kretsarna.
  • förorda ett protokoll som anpassats för att avlägsna polysackaridkedjan av biofilmer och sedan utrota närvarande bakterier.

 

Som HYPREDS partner kan du med hjälp av HYFOOD:

  • få högsta effektivitet
  • få en garanterat tydlig läsbarhet för produktanvändandet
  • respektera integriteten i utrustning, material och ytor

Ladda hem broschyren

Använd biocider med försiktighet. Läs på etiketterna och i informationen som rör produkten innan du använder den.

 

 

Mer information?

Kontakta oss