Hygien inom mjölkindustrin

Våra hygienlösningar är källor till mervärde

 

Hygienproblematiken i mjölkproduktionen är extremt viktig för både livsmedelssäkerhet och konkurrens. Vi är väl medvetna om detta och erbjuder dig därför hygienlösningar som helt är integrerade i din omvandlingsprocess och som bidrar till att öka mervärde och affärsresultat: de uppfyller krav på hygien, sparar vatten och energi, förenklar rengörings- och desinfektionsprotokoll, förhindrar riskabla situationer …

HYPREDS expertis bygger på ett verkligt kunnande om ditt yrke och de begränsningar som din bransch innebär. Vårt uppdrag är att kunna garantera dig hög effektivitet med våra lösningar.

 

Vår pragmatiska FoU-avdelning är hela tiden uppmärksam på förändringar som sker på fältet och utvecklar ständigt nya innovationer som uppfyller de särskilda kraven för mejeribranschen, såsom:

  • Rengöring i enkelfas av cip-anläggningar
  • En lösning för att ersätta den alkaliska växelvisa disken som är avsedd att undvika att osten fastnar vid osttillverkning. Det optimerar rengöringstiden och minskar produktionsförluster.
  • Fosforfria produkter för alla typer av osttillverkning (mjukost, pressade, kokta …)

Expertis är bara meningsfullt i kombination med regelbunden övervakning. Våra tekniska hygienrådgivare och våra tekniska säljare delar med sig av sitt tekniska kunnande för att hantera alla vardagliga problem som du står inför. Vi är din partner.

 

Våra konsulter hjälper dig med regelbunden övervakning av dina rengörings- och desinfektionsprotokoll genom att mäta förbrukningen av hygienprodukter och genom provtagningar på ditt verksamhetsområde. Dessa prover används sedan för att bedöma kvaliteten på hygien och snabbt förhindra eventuella avvikelser. Förebyggande åtgärder är HYPREDS gyllene regel: på så sätt undviker man att behöva stoppa en produktionslinje för att lösa ett problem.

Produktserien HYFOOD

Lösningar som är anpassade efter din aktivitet

HyFood

Speciallösningar för specifika krav. Det är i denna anda som vår FoU-avdelning har utvecklat produktserien HYFOOD. Den är en perfekt lösning på de specifika rengörings- och desinfektionskrav som mejeriindustrin ställer.

 

Mjölk, ost, smör, grädde … I produktsortimentet HYFOOD finner du alla lösningar du behöver för din industriella verksamhet. HYFOOD rengörings- och desinfektionsmedel delas in efter användningsområde och täcker alla dina behov med:

  • produkter som lämpar sig för varje tillämpningsområde (ytor, tvättunnlar, nav, cip-anläggningar …)
  • ett huvudsakligt användningsområde per produkt (tvättmedel, biocid, optimering, tvättmedel/biocid).

 

HYPRED har, förutom på hygienområdet, utvecklat egna system för mätning och optimering som bidrar till en betydande minskning av förbrukningen av konsumtionsprodukter, vatten och energi. Varför? Eftersom vi är övertygade om att endast konsekventa åtgärder av dessa olika poster gör det möjligt att sätta värde på dina kunskaper.

Du kan växla mellan kemisk och enzymatisk rengöring med vårt utbud av enzymprodukter HYPRED by REALCO vilket gör att du kan få bästa prestanda, speciellt för rengöring av membransystem.

Att arbeta med HYPRED och produktserien HYFOOD är att:

  • få bästa effektivitet för att uppnå målsättningarna för livsmedelssäkerhet
  • begränsa risken för resistensutveckling i mikrofloran
  • respektera integriteten i utrustning, material och ytor
  • garantera att dina protokoll uppfyller reglerna om biocidprodukter

Ladda hem broschyren

Använd biocider med försiktighet. Läs på etiketterna och i informationen som rör produkten innan du använder den.

 

Mer information?

Kontakta oss