Djurhygien

Vårt kunnande:

Skapa mervärde i uppfödningen

 

Mjölk-, kött- eller äggproducenter … vårt mål är att följa med djurindustrins aktörer för att nå högsta kvalitet, till det bästa försäljningspriset.

HYPRED har sedan grundandet förutsett moderniseringen av djurhållningsbranschen med regelbundna innovationer oavsett djurart: mjölkkor och får, liksom nötkreatur, grisar, fjäderfän och getter.

 

Våra lösningar ger dig garanterat mervärde och medverkar till dina uppfödningarsbiosäkerhet, vilket innebär en total hygienstrategi.  Denna globala hygien- och desinfektionsstrategi innehåller ett komplett utbud av alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel tillsammans med många desinfektionsmedel (baserade på perättiksyra, klordioxid, jod, etc …) för rengöring och desinficering av dina djur, lantgårdar och mjölkmaskiner, såväl konventionella som robotiserade.

Vi arbetar tillsammans med dig för att genomföra våra protokoll som hjälper dig att förutse risken för mikrobiologiska föroreningar. Vi arbetar i förebyggande syfte och det är med samma logik som vi utvecklar näringskomplement för dina djur, som syftar till att tillgodose deras metaboliska behov med specifik näringstillförsel under nyckelperioder i deras produktionscykel.

 

Vårt näringssortiment förstärker vårt löfte att optimera dina gårdars prestanda via:

 • produktionskvaliteten: mjölk, kött …
 • utgiftsoptimering: vattenbesparing, vårdbesparingar …

 

Vi hjälper dig att nå detta resultat med hjälp av ett effektivt och pålitligt partnerskap grundat på:

 • vår kunskap om djurindustrin, dina förväntningar och dina begränsningar
 • våra innovationer som införlivar jordbruksfrågor (djurskydd, miljö, antibiotikaresistens …)
 • vår expertis på europeiska och internationella regler

 

Vi arbetar i nära samarbete med dina marknader och är lyhörda för konsumenternas efterfrågan och vi har lösningar som är kompatibla med ekologiskt jordbruk och som uppfyller Halal-krav.

Juverhygien i

mjölkproduktion

 

Förebygg mastiter!

Genom att skydda juvret förebygger man mastiter och bevarar mjölkkvaliteten. För att optimera dina kors mjölkproduktion är det viktigt att desinficera juvret.

Vi erbjuder särskilda lösningar för varje skede av mjölkningen för att uppnå de mål du har satt upp:

 • Innan mjölkningen: rengör och desinficera spenarna med hjälp av spray eller skum följt av avtorkning av spenarna för att förbereda dem inför mjölkningen
 • Under mjölkningen: om du desinficerar under mjölkningen bidrar det starkt till att förebygga mastiter genom att eliminera risken för korskontaminering.
 • Efter mjölkningen: om du doppar spenarna efter mjölkning hjälper det till att stänga ringmuskeln och förhindrar därmed spridningen av bakterier.

Din vinnande kombination är följande:

 • godkända desinfektionsmedel som har utformats med hjälp av olika aktiva molekyler för att uppfylla dina olika krav
 • hudprodukter för att hålla underhålla huden på spenarna

Hygien av

mjölkningsutrustning

 

Våra hygienlösningar för konventionell mjölkning och robotmjölkning

Allt är väl uttänkt för att optimera prestandan med vår HYPRED-metod. Mellan mjölkningarna är det extremt viktigt att rengöra och desinficera rengöringsdukarna och de som används till mjölkningsorganet.

För detta har vi ett komplett sortiment av effektiva alkaliska rengöringsmedel, syror och desinfektionsmedel som är anpassade efter dina behov, vilket bidrar till att bättre bevara mjölkkvaliteten.

HYPRED har dessutom ett helt utbud av produkter för din mjölkningsanläggning oavsett om den är konventionell eller robotiserad.

HYPRED-metoden är anpassad efter mjölkkon.

 

Hygien vid uppfödning av

nötkreatur, getter, grisar, får.

 

Våra hygienlösningar förstärker boskapens biosäkerhet

 • Skydd av djurens hud och klövar

Vi erbjuder lösningar för att förebygga risken för hälta eller hudinfektioner. De bidrar också till att stärka vävnadernas kvalitet och integritet. Genom dessa åtgärder får dina djur ett bättre välmående och åstadkommer högre djurprestanda.

 

 • Rengöring och desinfektion av djurstallar

Upprätthålla en hög nivå av biosäkerhet vid avel med hjälp av ett effektivt hygienprotokoll som kommer att minska den bakteriella miljöpåverkan och främja en hälsosam miljö.

Väggar och golv är platser där patogener trivs och som kan ge upphov till mastit, neonatal diarré …

Rengöring och desinfektion av byggnader måste vara associerat med desinficering och underhåll av rörledningar för att säkerställa en tillfredsställande vattenkvalitet.

Efter att ha besökt din gård kommer vi att presentera de mest relevanta hygienlösningarna för att hålla djuren i en hälsosam miljö.

Hygien av

småredskap

 

Undvik kontaminering av material

För att kunna garantera boskapens biosäkerhet krävs fullständig desinfektion av allt material som används.

Underlåtenhet att underhålla skötselredskap, småredskap (t.ex. slevar, ostformar ..) eller fordon kan förvandla dem till vektorer för patogener som smittar dina djur och deras omgivning.

Vår personal hjälper dig att ta fram de mest effektiva rengörings- och desinfektionsprotokollen.

HY-GIEN FARM

är en produktserie för effektivitet i uppfödningen

HyGien-Farm

 

Ett komplett utbud för hygien i uppfödningen

Våra produkter i serien HY-GIEN FARM består av rengöringsmedel och desinfektionsmedel vars aktiva ingredienser uppfyller alla effektivitets- och användningskrav inom uppfödningsindustrin.

I produktserien HY-GIEN FARM finner du HYPREDS hygienlösningar för de olika användningsområdena inom uppfödningen:

 • Doppning, skum eller spray av spenarna före och efter mjölkning
 • Mjölkningsanläggningar: mjölktank, mjölkledningar, muffar …
 • Ytor: väggar, golv, förlossningsboxar …
 • Hovbad

Våra produkter är konstruerade för enkel daglig användning på ett säkert sätt.

HYPRED erbjuder utrustning och automatiska enheter som underlättar och optimerar användningen av våra produkter i rätt dos och utan slöseri:

 • Automaten PerfoDose för snabb desinfektion av mjölkningsenheter mellan mjölkning av två efterföljande djur. Den används tillsammans med Perfo Grif med hjälp av en doseringspump som ger automatisk och noggrann utspädning av produkten.
 • Automaten Quick Spray System för att enkelt spraya produkten HYPRED Quick Spray och ge optimal desinfektion av spenarna före och/eller efter mjölkning.
 • Spraypistol

Vår gemensamma målsättning:

 • kontroll av mjölkkvaliteten
 • minska förekomsten av smittsamma sjukdomar
 • garantera en lång livslängd för din boskap

Ladda hem broschyren

Använd biocider med försiktighet. Läs på etiketterna och i informationen som rör produkten innan du använder den.

Mer information?

Kontakta oss