Djurfoder

HY-DIET,

för dina djurs fulla potential

Målet med vårt HY-DIET-program är att stärka dina djurs försvarskapacitet och minska risken för hälsoproblem. Våra foderlösningar stödjer dina djurs metabolism under viktiga perioder: kalvning, sinperiod, betäckning avvänjning … De täcker särskilda behov och säkerställer hög produktivitet samtidigt som djurens hälsa bevaras. Det är en garanti för din lönsamhet.

I vårt HY-DIET-program hittar du rätt kosttillskott för dina djurs näringsbehov (till exempel för att förebygga risken för mjölkfeber).

Våra näringstillskott kommer i olika former (pulver, geler, bolus …) anpassade efter specifika användningsområden och dina djurs ålder.

Med våra bolus för nötkreatur kan du dra nytta av vårt nytänkande

Vår FoU-avdelning har utvecklat en unik formel för utformningen av våra bolus. De släpper ut de nödvändiga näringsämnen i en patenterad brustablett som kontrollerat löser upp sig.

Vårt utbud är klart definierat utefter upplösningstiden: BOLITRACE, BOLIFAST, BOLIFLASH:

  • en snabb upplösning som gör näringsämnena omedelbart tillgängliga i tarmen
  • en kontrollerad upplösning för att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av näringsämnen utan risk att tarmens absorptionsförmåga avmattas.

Kombinationen av de två bolusdoserna hjälper till att kontrollera upplösningen av näringen för djuret.

Med våra bolus för nötkreatur,

  • Begränsa stressen för dina idisslare genom en enkel och snabb tillämpning
  • Optimera kapaciteten och kinetiken för tarmabsorption

Du får därmed ett näringstillskott som uppfyller dina kors särskilda behov: underlätta brunsten, förbättra fertiliteten, förbereda sinkor för kalvning och början av laktationen.

Hydiet nutritionscykel

Produktserien STARTER

ger en bra start för dina kalvar

Starter

De finns som gelé- eller pulverform med målsättningen att ge dina kalvar en bra start. Vi kan erbjuda dig:

  • förebyggande lösningar för att ge energi och järn, stärka immunförsvaret för en säker start i livet
  • riktade lösningar för vätskepåfyllning och för att skydda kalvens tarm vid matsmältning (t.ex. neonatal diarré)

Mer information?

Kontakta oss