Vår strategi

För att vara din partner måste vi uppfylla vårt gemensamma mål: att erbjuda en högkvalitativ produkt under de bästa förhållandena.

 

Vår 30-åriga historia inom den globala hygienhanteringen, som nyligen har kompletterats med ett näringstillskott för djur, visar att HYPRED kan hjälpa dig att nå ditt mål med hjälp av sina förebyggande metoder:

 • Förebygga risker i djurhållningen (hygien och djurskydd)
 • Förebygga risker inom ett industriverktyg (hygien och produktivitet)
 • Förebygga risker i köket eller i beredningsateljén (hygien)

Vi erbjuder vår personals kompetens. De är experter inom sina områden och kommer att rekommendera dig de bästa lösningarna, ge dig råd och säkerställa regelbunden övervakning för att kontinuerligt förbättra dina resultat.

Men vi vill också att dela med oss av vårt kunnande och därför erbjuder vi dig utbildningar som är anpassade efter dina behov och din marknad. Genom att öka dina kunskaper kommer vi tillsammans att uppfylla alla förväntningar hos konsumenten.

 

Rekommendationer

Våra rekommendationer i din produktions tjänst

Det räcker inte med att bara att välja en hygienprodukt eller ett näringstillskott för en effektiv rengöring, minska tillväxten av patogener eller att se till att dina djur är fortsatt produktiva.

Som verkliga experter på området anser vi att endast en övergripande strategi garanterar en hållbar och givande effektivitet för:

 • att stärka och säkerställa din produktionskvalitet

 • optimera dina metoder för rengöring och desinficering

 • främja energi- och/eller vattenbesparingar

 • förbättra ditt affärsresultat

 • garantera dina djurs hälsa.


Först går vi igenom dina behov och förväntningar och därefter tar vi fram en heltäckande och unik lösning som är anpassad för din verksamhet och fullt integrerad i din produktions- eller omvandlingsprocess. Vårt gemensamma mål: optimera din prestanda.

Vår personals expertis baseras på kunskap om din bransch, dina förväntningar och begränsningar. Vi har också datorverktyg som hjälper dig med besluten kopplade till HYPRED och som anpassats efter de särskilda förutsättningarna inom din bransch. Varje rekommendation är genomtänkt.

Vår önskan: att hantera sanitära frågor med en enhetlig och effektiv helhetssyn.

Rådgivning

En rådgivningstjänst i en sann partnerskapsanda

Vårt uppdrag tar inte slut efter att vi skapat ett rengörings- och desinficeringsprotokoll. Våra team fortsätter att arbeta med dig och ger råd i en sann partnerskapsanda.

Vi ger dig råd på flera olika nivåer:

 • Rengöringsprotokoll: du får hjälp av våra lokala försäljningsingenjörer, branschexperter, direkt på plats, med att:

  • välja, anpassa och utveckla dina metoder för rengöring och desinfektion

  • lösa de problem som uppstår i produktionskedjan eller i uppfödningen • Regelverk: vi informerar dig om alla eventuella regelverksförändringar. Vi ger dig all information och alla handlingar som behövs gällande våra hygienlösningar och för användning av våra produkter och säkerhetsåtgärder.

 • Näringstillskott: vi rekommenderar dig näringstillskott som täcker dina djurs behov utefter deras fysiologiska tillstånd. Vi erbjuder dig ett program som är enkelt att genomföra för att stärka deras hälsa och förbättra deras resultat.


Vår ambition: ge dig råd så att dina förväntningar uppfylls i så hög utsträckning som möjligt.

Utbildning

Utbilda din personal för ett bättre kunnande

Oavsett om du är återförsäljare, rengöringsoperatör eller tjänsteleverantör är vi fast beslutna att dela med oss av vårt kunnande och utbilda dig:

 • Vi erbjuder vår professionella kompetens oavsett vilken bransch du tillhör (jordbruk, industri, storkök, preparationskök ...).

 • Vår plattform för e-lärande finns på bara några klicks avstånd för våra industrikunder så att du kan ge din personal en intuitiv och praktisk utbildning i egen takt och på egen hand.


Utbildningsmålen är anpassade efter dina uppgifter:

 • förstå de olika utmaningarna som rör hygien eller näring för bättre resultat

 • utveckla dina färdigheter för att övervaka de existerande protokollens och programmens effektivitet

 • kontrollera de risker som är förknippade med användning av kemikalier, korrekt användning av personlig skyddsutrustning

 • känna till utsikterna för hygien- eller näringsmarknaderna, deras konkurrenssituation


Dessutom erbjuder HYPRED verktyg som stärker utbildningen varje dag: informationsblad över god praxis ...

Vår målsättning: dela med oss av vår erfarenhet för att öka mervärdet.

Analys, stöd och regelbunden övervakning

Analys av parametrar för att styra effektiviteten och regelbunden övervakning för kontinuerlig prestanda

Att skapa en rengörings- och desinficeringsplan är inte ett mål i sig. Det är absolut nödvändigt att regelbundet kontrollera att de är effektiva.Utmaningen ligger inte bara i att diagnostisera och åtgärda.Temperatur, mekanisk påverkan, koncentration och kontakttid ... det är många inställningar som regelbundet måste utvärderas för att övervaka efterlevnaden av god hygienpraxis.Vår personal ser till att en strikt och regelbunden övervakning utförs vilken är nödvändig för att: • upprätthålla den höga kvaliteten på livsmedel som jordbrukarna producerar eller som omvandlas i livsmedelsindustrin eller i storkök,


 • mäta resultaten som de föreslagna lösningsförslagen genererar,


 • förutse produktions eller förädlingsincidenter genom att regelbundet utvärdera att rengörings- och desinfektionsprotokollen följs.
Vår målsättning: stå vid din sida i ett ständigt sökande efter goda resultat.Vi anser också att det vår skyldighet att dela med oss av vår kompetens för att identifiera orsaken till en incident (felaktig utrustning, felaktig dosering, otillfredsställande tillämpning av rengörings- och desinfektionsprotokoll ...) och lösa den.Vår utmaning: att förutse, upptäcka, förbättra.

Material och automatiska enheter

Oavsett bransch kan vi erbjuda dig ett stort utbud av material och automatiska enheter för att du ska lyckas med din rengöring och desinficering.Målsättningen: minska riskerna för fel, optimera konsumtion och spara tid.Vi erbjuder globala lösningsförslag: support, tjänster, produkter, material och automatiska enheter.

Upptäck våra olika kompetensområden