Utbildning

Utbilda din personal för ett bättre kunnande

Oavsett om du är återförsäljare, rengöringsoperatör eller tjänsteleverantör är vi fast beslutna att dela med oss av vårt kunnande och utbilda dig:

  • Vi erbjuder vår professionella kompetens oavsett vilken bransch du tillhör (jordbruk, industri, storkök, preparationskök …).
  • Vår plattform för e-lärande finns på bara några klicks avstånd för våra industrikunder så att du kan ge din personal en intuitiv och praktisk utbildning i egen takt och på egen hand.

Utbildningsmålen är anpassade efter dina uppgifter:

  • förstå de olika utmaningarna som rör hygien eller näring för bättre resultat
  • utveckla dina färdigheter för att övervaka de existerande protokollens och programmens effektivitet
  • kontrollera de risker som är förknippade med användning av kemikalier, korrekt användning av personlig skyddsutrustning
  • känna till utsikterna för hygien- eller näringsmarknaderna, deras konkurrenssituation

Dessutom erbjuder HYPRED verktyg som stärker utbildningen varje dag: informationsblad över god praxis …

Vår målsättning: dela med oss av vår erfarenhet för att öka mervärdet.