Rådgivning

En rådgivningstjänst i en sann partnerskapsanda

Vårt uppdrag tar inte slut efter att vi skapat ett rengörings- och desinficeringsprotokoll. Våra team fortsätter att arbeta med dig och ger råd i en sann partnerskapsanda.

Vi ger dig råd på flera olika nivåer:

  • Rengöringsprotokoll: du får hjälp av våra lokala försäljningsingenjörer, branschexperter, direkt på plats, med att:
    • välja, anpassa och utveckla dina metoder för rengöring och desinfektion
    • lösa de problem som uppstår i produktionskedjan eller i uppfödningen
  • Regelverk: vi informerar dig om alla eventuella regelverksförändringar. Vi ger dig all information och alla handlingar som behövs gällande våra hygienlösningar och för användning av våra produkter och säkerhetsåtgärder.
  • Näringstillskott: vi rekommenderar dig näringstillskott som täcker dina djurs behov utefter deras fysiologiska tillstånd. Vi erbjuder dig ett program som är enkelt att genomföra för att stärka deras hälsa och förbättra deras resultat.

Vår ambition: ge dig råd så att dina förväntningar uppfylls i så hög utsträckning som möjligt.