Analys, stöd och regelbunden övervakning

Analys av parametrar för att styra effektiviteten och regelbunden övervakning för kontinuerlig prestanda

Att skapa en rengörings- och desinficeringsplan är inte ett mål i sig. Det är absolut nödvändigt att regelbundet kontrollera att de är effektiva.

Utmaningen ligger inte bara i att diagnostisera och åtgärda.

Temperatur, mekanisk påverkan, koncentration och kontakttid … det är många inställningar som regelbundet måste utvärderas för att övervaka efterlevnaden av god hygienpraxis.

Vår personal ser till att en strikt och regelbunden övervakning utförs vilken är nödvändig för att:

  • upprätthålla den höga kvaliteten på livsmedel som jordbrukarna producerar eller som omvandlas i livsmedelsindustrin eller i storkök,
  • mäta resultaten som de föreslagna lösningsförslagen genererar,
  • förutse produktions eller förädlingsincidenter genom att regelbundet utvärdera att rengörings- och desinfektionsprotokollen följs.

Vår målsättning: stå vid din sida i ett ständigt sökande efter goda resultat.

Vi anser också att det vår skyldighet att dela med oss av vår kompetens för att identifiera orsaken till en incident (felaktig utrustning, felaktig dosering, otillfredsställande tillämpning av rengörings- och desinfektionsprotokoll …) och lösa den.

Vår utmaning: att förutse, upptäcka, förbättra.