Szkolenia

Szkolenie Państwa zespołów przyczyni się do zapewnienia lepszego zarządzania

Niezależnie od tego, czy są Państwo dystrybutorami, usługodawcami czy zajmują się Państwo czyszczeniem, chcemy podzielić się z Państwem naszymi umiejętnościami i przeszkolić:

  • W formie szkoleń bezpośrednich niezależnie od sektora Państwa działalności (rolnictwo, przemysł, żywienie zbiorowe, przygotowywanie żywności…) – przekazujemy Państwu naszą wiedzę ekspercką
  • W sieci, za pośrednictwem platformy E-Learning dostępnej aktualnie dla naszych klientów przemysłowych – przekazujemy do dyspozycji Państwa zespołów intuicyjny, praktyczny interfejs, którym mogą się Państwo posługiwać w sposób niezależny we własnym tempie.

Cele szkolenia są dostosowane do Państwa zadań:

  • zrozumieć wyzwania związane z higieną lub żywieniem celem uzyskania jak najlepszych wyników
  • rozwinąć Państwa umiejętności, aby zapewnić skuteczność stosowanych protokołów i programów
  • zarządzać ryzykami związanymi z używaniem produktów chemicznych, prawidłowo używać środków ochrony indywidualnej
  • znać perspektywy rynków higieny lub żywienia, ich konkurencję

Ponadto HYPRED oddaje do Państwa dyspozycji narzędzia, które umożliwią szkolenie na co dzień: karty dotyczące dobrych praktyk…

Nasz cel: dzielić się naszym doświadczeniem celem zwiększenia wartości dodanej.