Regularna analiza, wsparcie i monitoring

Analiza parametrów celem kontroli skuteczności i regularny monitoring celem ciągłej poprawy wyników

Ustanowienie planu czyszczenia i dezynfekcji nie jest jedynym celem. Zasadnicze znaczenie ma weryfikacja jego skuteczności.

Stawką jest nie tylko diagnozowanie i korekta.

Temperatura, działanie mechaniczne, stężenie w czasie kontaktu… tak wiele parametrów podlegających regularnej ocenie celem kontroli przestrzegania dobrych praktyk w zakresie higieny.

Nasze zespoły zapewniają rygorystyczny i regularny monitoring niezbędny do tego, aby:

  • zapewniać wysoką jakość środków spożywczych produkowanych przez hodowców lub przetwarzanych przez przemysłowców i profesjonalistów z zakresu zbiorowego żywienia,
  • mierzyć wyniki uzyskane dzięki stosowaniu zalecanych rozwiązań,
  • uprzedzać zdarzenia zagrażające produkcji lub przetwórstwu, poddając regularnej ocenie prawidłowe stosowanie protokołów czyszczenia i dezynfekcji.

Nasza misja: towarzyszyć Państwu w nieustannymi dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Uważamy, że naszym zadaniem jest zapewnić Państwu wiedzę ekspercką naszych zespołów celem identyfikacji źródła incydentu (wadliwy sprzęt, nieprawidłowe dawkowanie, nieodpowiednie stosowanie protokołu czyszczenia i dezynfekcji…) i rozwiązania problemu.

Nasze wyzwanie: uprzedzać fakty, wykrywać nieprawidłowości, dokonywać ulepszeń.