Doradztwo

Usługi doradztwa w duchu prawdziwej partnerskiej współpracy

Nasza misja nie ogranicza się do wdrożenia protokołu czyszczenia i dezynfekcji. Nasze zespoły angażują się w doradztwo w duchu prawdziwej partnerskiej współpracy.

Doradztwo to dotyczy wielu poziomów:

  • W zakresie protokołu czyszczenia: otrzymają Państwo wsparcie, bezpośrednio na miejscu, naszych lokalnych zespołów techniczno-handlowych będących ekspertami w sektorze Państwa działalności zawodowej:
    • Aby wybrać, dostosować i zlecić ocenę Państwa metody czyszczenia i dezynfekcji
    • Aby rozwiązywać pojawiające się problemy w łańcuchu produkcyjnym lub w hodowli.
  • W zakresie obowiązujących przepisów: informujemy Państwa o wszelkich zmianach przepisów. Udostępniamy Państwu wszelkie niezbędne informacje i dokumenty związane z naszymi rozwiązaniami z zakresu higieny, z używaniem naszych produktów i środków bezpieczeństwa.
  • W zakresie dodatków żywieniowych: zalecamy Państwu dodatki żywieniowe pokrywające zapotrzebowanie zwierząt z uwzględnieniem ich fizjologicznego stadium rozwoju. Proponujemy Państwu łatwy do wdrożenia program, celem poprawy ich zdrowia i optymalizacji parametrów produkcji zwierzęcej.

Nasza ambicja: udzielać Państwu rad w odpowiedzi na Państwa oczekiwania.