Nasze podejście

Aby stać się Waszym partnerem, musimy osiągnąć Wasz wspólny cel: dostarczyć produktu o nienagannej jakości na jak najlepszych warunkach.

 

Nasza licząca ponad 30 lat historia globalnego zarządzania higieną, uzupełniona ostatnio ofertą dodatków żywieniowych dla zwierząt pokazuje, że HYPRED może pomóc Państwu w osiągnięciu celu dzięki swoim metodom zapobiegawczym:

 • Zapobieganie ryzykom w gospodarstwach hodowlanych (higiena i dobrostan zwierząt)
 • Zapobieganie ryzykom w zakresie przemysłu przetwórczego (higiena i wydajność)
 • Zapobieganie ryzykom w kuchni lub pomieszczeniu do przygotowywania posiłków (higiena)

Udostępniamy Państwu doświadczenie naszych zespołów będących ekspertami w swoich sektorach działalności. Zespoły te będą w stanie polecić Państwu najlepsze rozwiązania, doradzić i zapewnić regularny nadzór, aby umożliwić stałe polepszanie Państwa wyników.

Zależy nam również na dzieleniu się naszymi umiejętnościami zapewniając Państwu szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb i rynku. Wzmacniając Państwa kompetencje wspólnie spełnimy oczekiwania konsumentów.

 

Zalecenia

Nasze zalecenia dotyczące zwiększenia wydajności

Wybierając środek higieniczny czy dodatek żywieniowy, nie zapewnią sobie Państwo skutecznego czyszczenia, nie zmniejszą Państwo rosnącej liczby czynników chorobotwórczych ani nie zapewnią Państwo wydajności zwierząt.

Jako prawdziwi eksperci uważamy, że jedynie całościowe podejście zagwarantuje trwałą i satysfakcjonującą skuteczność, aby:

 • zapewnić i zabezpieczyć jakość produkcji,

 • zoptymalizować metody czyszczenia i dezynfekcji,

 • zwiększyć oszczędność energii i/lub wody,

 • polepszyć wyniki ekonomiczne,

 • zapewnić dobre zdrowie zwierząt.


Po określeniu, wraz z Państwem, Państwa potrzeb i oczekiwań, opracujemy konkretne, całościowe rozwiązanie, przeznaczone dla Państwa przedsiębiorstwa i doskonale zintegrowane z procesem produkcyjnym lub przetwórczym. Nasz wspólny cel: optymalizacja Państwa wyników.

Umiejętności naszych zespołów opierają się na znajomości terenu, branży oraz Państwa oczekiwań i ograniczeń. Dysponujemy również narzędziami wsparcia informatycznego właściwymi dla HYPRED i dostosowanymi do specyfiki Państwa sektora działalności. Każde zalecenie jest uargumentowane.

Nasze pragnienie: rozpatrywać wyzwania związane z higieną jako spójną i skuteczną całość.

Doradztwo

Usługi doradztwa w duchu prawdziwej partnerskiej współpracy

Nasza misja nie ogranicza się do wdrożenia protokołu czyszczenia i dezynfekcji. Nasze zespoły angażują się w doradztwo w duchu prawdziwej partnerskiej współpracy.

Doradztwo to dotyczy wielu poziomów:

 • W zakresie protokołu czyszczenia: otrzymają Państwo wsparcie, bezpośrednio na miejscu, naszych lokalnych zespołów techniczno-handlowych będących ekspertami w sektorze Państwa działalności zawodowej:

  • Aby wybrać, dostosować i zlecić ocenę Państwa metody czyszczenia i dezynfekcji

  • Aby rozwiązywać pojawiające się problemy w łańcuchu produkcyjnym lub w hodowli. • W zakresie obowiązujących przepisów: informujemy Państwa o wszelkich zmianach przepisów. Udostępniamy Państwu wszelkie niezbędne informacje i dokumenty związane z naszymi rozwiązaniami z zakresu higieny, z używaniem naszych produktów i środków bezpieczeństwa.

 • W zakresie dodatków żywieniowych: zalecamy Państwu dodatki żywieniowe pokrywające zapotrzebowanie zwierząt z uwzględnieniem ich fizjologicznego stadium rozwoju. Proponujemy Państwu łatwy do wdrożenia program, celem poprawy ich zdrowia i optymalizacji parametrów produkcji zwierzęcej.


Nasza ambicja: udzielać Państwu rad w odpowiedzi na Państwa oczekiwania.

Szkolenia

Szkolenie Państwa zespołów przyczyni się do zapewnienia lepszego zarządzania

Niezależnie od tego, czy są Państwo dystrybutorami, usługodawcami czy zajmują się Państwo czyszczeniem, chcemy podzielić się z Państwem naszymi umiejętnościami i przeszkolić:

 • W formie szkoleń bezpośrednich niezależnie od sektora Państwa działalności (rolnictwo, przemysł, żywienie zbiorowe, przygotowywanie żywności…) – przekazujemy Państwu naszą wiedzę ekspercką

 • W sieci, za pośrednictwem platformy E-Learning dostępnej aktualnie dla naszych klientów przemysłowych – przekazujemy do dyspozycji Państwa zespołów intuicyjny, praktyczny interfejs, którym mogą się Państwo posługiwać w sposób niezależny we własnym tempie.


Cele szkolenia są dostosowane do Państwa zadań:

 • zrozumieć wyzwania związane z higieną lub żywieniem celem uzyskania jak najlepszych wyników

 • rozwinąć Państwa umiejętności, aby zapewnić skuteczność stosowanych protokołów i programów

 • zarządzać ryzykami związanymi z używaniem produktów chemicznych, prawidłowo używać środków ochrony indywidualnej

 • znać perspektywy rynków higieny lub żywienia, ich konkurencję


Ponadto HYPRED oddaje do Państwa dyspozycji narzędzia, które umożliwią szkolenie na co dzień: karty dotyczące dobrych praktyk...

Nasz cel: dzielić się naszym doświadczeniem celem zwiększenia wartości dodanej.

Regularna analiza, wsparcie i monitoring

Analiza parametrów celem kontroli skuteczności i regularny monitoring celem ciągłej poprawy wyników

Ustanowienie planu czyszczenia i dezynfekcji nie jest jedynym celem. Zasadnicze znaczenie ma weryfikacja jego skuteczności.Stawką jest nie tylko diagnozowanie i korekta.Temperatura, działanie mechaniczne, stężenie w czasie kontaktu... tak wiele parametrów podlegających regularnej ocenie celem kontroli przestrzegania dobrych praktyk w zakresie higieny.Nasze zespoły zapewniają rygorystyczny i regularny monitoring niezbędny do tego, aby: • zapewniać wysoką jakość środków spożywczych produkowanych przez hodowców lub przetwarzanych przez przemysłowców i profesjonalistów z zakresu zbiorowego żywienia,


 • mierzyć wyniki uzyskane dzięki stosowaniu zalecanych rozwiązań,


 • uprzedzać zdarzenia zagrażające produkcji lub przetwórstwu, poddając regularnej ocenie prawidłowe stosowanie protokołów czyszczenia i dezynfekcji.
Nasza misja: towarzyszyć Państwu w nieustannymi dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników.Uważamy, że naszym zadaniem jest zapewnić Państwu wiedzę ekspercką naszych zespołów celem identyfikacji źródła incydentu (wadliwy sprzęt, nieprawidłowe dawkowanie, nieodpowiednie stosowanie protokołu czyszczenia i dezynfekcji…) i rozwiązania problemu.Nasze wyzwanie: uprzedzać fakty, wykrywać nieprawidłowości, dokonywać ulepszeń.

Sprzęt i Automaty

Niezależnie od dziedziny działalności, dysponujemy ofertą sprzętu i automatów, ułatwiających czyszczenie i dezynfekcję.Cel: ograniczyć ryzyko błędy, zoptymalizować zużycie mediów i zaoszczędzić Państwa czas.Nasze oferty składają się z całościowych rozwiązań: wsparcie, usługi, produkty, sprzęt i automaty.

Odkryj naszą wiedzę ekspercką