Żywienie zwierząt

Gama HY-DIET,

by wyrazić potencjał Państwa zwierząt

Wzmocnienie zdolności obrony i zmniejszenie ryzyka zaburzeń zdrowotnych u zwierząt to cele, jakich osiągnięcie proponujemy Państwu wraz z naszym programem HY-DIET. Nasze rozwiązania żywieniowe utrzymują metabolizm Państwa zwierząt w kluczowych okresach: ocielenie się, zasuszanie, reprodukcja, poród… Odpowiadają one specyficznym potrzebom i zapewniają Państwu wysoką wydajność, zachowując zwierzęta w dobrym zdrowiu, co jest gwarancją rentowności.

W naszym programie HY-DIET odnajdą Państwo dodatek żywieniowy odpowiadający Państwa celom w zakresie żywienia (np. do zapobiegania ryzyku gorączki mlecznej).

Nasze dodatki żywieniowe mają różną formę (proszki, żele, bolusy…) dostosowaną do specjalnych zastosowań i wieku zwierząt.

Wraz z bolusami przeznaczonymi dla bydła korzystają Państwo z naszego potencjału innowacyjnego

Nasz dział Badań i rozwoju stworzył unikalną formułę do opracowywania naszych bolusów. Dzięki właściwościom musującym poddanym odpowiedniej kontroli, opatentowane bolusy uwalniają spożywane substancje odżywcze w zależności od ich rozpadu.

Nasza gama jest jasno określona w zależności od czasu trwania rozpadu: BOLITRACE, BOLIFAST, BOLIFLASH:

  • szybki rozpad celem natychmiastowej dostępności składników odżywczych w jelicie,
  • rozpad z uwalnianiem kontrolowanym celem zapewniania stałego dostarczania składników odżywczych bez ryzyka saturacji zdolności absorpcyjnej jelita.

Połączenie dwóch dawek bolusa umożliwia kontrolowanie dawkowania składników odżywczych, jakie powinny się uwolnić u danego zwierzęcia.

Wraz z naszymi bolusami przeznaczonymi dla bydła:

  • Można ograniczyć stres przeżuwaczy poprzez prostą i szybką aplikację
  • Można zoptymalizować zdolność i kinetykę wchłaniania przez kosmki jelitowe

W ten sposób będą Państwo dysponowali programem suplementacji dodatkami żywieniowymi dostosowanym do indywidualnych potrzeb Państwa krów: pomoże to ułatwić ekspresję rui, poprawić płodność, przygotować krowy, które się ocieliły do laktacji i do rozpoczęcia laktacji oraz na początku laktacji.

Cykl żywieniowy Hydiet

Nasza gama STARTER

dla lepszego rozwoju cieląt

Starter

Naszym celem jest optymalizacja rozwoju Państwa cieląt poprzez dodatki w formie żelu lub proszku. Z tego powodu proponujemy Państwu:

  • rozwiązania zaradcze, które dają więcej energii i wzmacniają odporność na starcie
  • rozwiązania opracowanie w celu nawodnienia cieląt i ochrony jelita w okresie zaburzeń trawiennych (np. biegunki noworodków)

Więcej informacji?

Skontaktuje się z nami