Higiena zwierząt

Nasze umiejętności:

Tworzenie wartości dodanej w zakresie hodowli

 

Producenci mleka, mięsa lub jaj…  naszym celem jest towarzyszenie uczestnikom sektora produkcji zwierzęciej celem uzyskania najwyższej jakości, za najlepszą cenę.

Od czasu utworzenia HYPRED wyprzedza modernizację sektorów produkcji zwierzęcej, wprowadzając regularnie innowacyjne rozwiązania niezależnie do gatunku: od krów mlecznych do owiec poprzez bydło, świnie, drób czy kozy.

 

Nasze rozwiązania zapewniają wartość dodaną i przyczyniają się do ochrony biologicznej rozwoju Państwa hodowli, przy założeniu kompleksowej strategii w zakresie higieny.  Wyżej wymieniona kompleksowa strategia w zakresie higieny i dezynfekcji obejmuje detergenty alkaliczne, kwaśne i neutralne związane z wieloma środkami dezynfekującymi (na bazie kwasu nad-octowego, dwutlenku chloru, jodu itp.) przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji Państwa zwierząt, hodowli i dojarek konwencjonalnych czy zrobotyzowanych.

Wspomagamy Państwa we wdrażaniu naszych protokołów, z którymi zapobiegają Państwu ryzyku zakażenia mikrobiologicznego. Działać z wyprzedzeniem. Z tą myślą rozwijamy naszą gamę dodatków żywieniowym przeznaczonych dla Państwa zwierząt, pokrywającą ich potrzeby metaboliczne dzięki specjalnej dawce składników odżywczych aplikowanych w kluczowych momentach ich cyklu produkcyjnego.

 

Nasza gama składników odżywczych wzmacnia naszą obietnicę, tj. obietnicę optymalizacji wyników Państwa hodowli, poprzez:

 • jakość produkcji: mleko, mięso…
 • optymalizację kosztów: oszczędność wody, zmniejszenie liczby zabiegów pielęgnacyjnych…

 

Zapewniamy Państwu takie wyniki dzięki skutecznej i niezawodnej współpracy partnerskiej opartej na:

 • naszej znajomości sektorów chowu zwierząt, Państwa oczekiwań i obaw
 • naszych innowacyjnych rozwiązaniach obejmujących różne sektory rolnictwa (dobrostan zwierząt, ochrona środowiska, odporność na działanie antybiotyków…)
 • naszej wiedzy fachowej w zakresie ustawodawstwa europejskiego i międzynarodowego

 

Dzięki byciu blisko Państwa rynków i wsłuchiwaniu się w zapotrzebowanie konsumentów nasze rozwiązania są kompatybilne z rolnictwem biologicznym i spełniają wymogi Systemu Halal.

Higiena wymiona

w hodowli bydła mlecznego

 

Należy zapobiegać zapaleniu gruczołu sutkowego!

Ochrona wymion to zapobieganie ryzyku zapalenia gruczołu sutkowego i ochrona jakości mleka. Aby zoptymalizować wydajność krów, niezbędna jest dezynfekcja wymion.

Na każdym etapie dojenia proponujemy Państwu odpowiednie rozwiązania umożliwiające osiągnięcie wyznaczonych celów:

 • Przed dojeniem: czyszczenie i dezynfekcja dojarek poprzez spryskanie lub użycie piany oraz wycieranie dojarek pozwalające na ich przygotowanie do dojenia
 • Podczas dojenia: dezynfekcja w czasie dojenia w dużym stopniu przyczynia się do zapobiegania zapaleniu gruczołu sutkowego, eliminując ryzyko przeniesienia zakażenia.
 • Po dojeniu: wymoczenie dojarek po dojeniu ułatwia zamknięcie zwieracza, tym samym zapobiegając zakażeniu bakteriami.

Najlepsze rozwiązanie dla Państwa to:

 • zatwierdzone środki dezynfekujące, stworzone z różnych cząsteczek aktywnych, aby spełnić różne wymogi
 • produkty kosmetyczne do utrzymania skóry strzyków w optymalnym stanie

Higiena sprzętu

udojowego

 

Nasze rozwiązania w zakresie higieny sprzętu udojowego konwencjonalnego i zrobotyzowanego

W przypadku metody HYPRED wszystko zostało opracowane w taki sposób, aby zoptymalizować wydajność. Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie czyszczenia i dezynfekcji ściereczek i dojarek mechanicznych.

W tym celu nasza pełna gama detergentów alkalicznych, kwasów i środków dezynfekujących dostosowanych do Państwa potrzeb pozwoli Państwu zachować możliwie najwyższą jakość mleka.

HYPRED posiada również gamy produktów dostosowanych do systemu dojenia konwencjonalnego czy zrobotyzowanego.

Metoda HYPRED dostosowana do krowy mlecznej

 

Higiena hodowli

trzody chlewnej, bydła, owiec i kóz.

 

Nasze rozwiązania w zakresie higieny zwiększają ochronę biologiczną hodowli

 • Ochrona skóry i kopyt zwierząt

Proponujemy Państwu rozwiązania zmierzające do zapobieżeniu ryzykom kulawizny i infekcji skórnych. Rozwiązania te przyczyniają się również do polepszenia jakości i integralności tkanek. Poprzez te działania dobrostan zwierząt będzie lepszy, podobnie jak wyniki zootechniczne.

 

 • Czyszczenie i dezynfekcja budynków dla zwierząt gospodarskich

Utrzymanie wysokiego poziomu ochrony biologicznej hodowli wymaga przejścia przez protokół dotyczący skutecznej higieny, który zmniejszy ciśnienie bakteryjne w danym środowisku i ułatwi stworzenie zdrowego środowiska.

Ściany i podłogi stanowią potencjalny zbiornik czynników chorobotwórczych odpowiedzialnych za zapalenie gruczołu sutkowego, biegunki u nowo narodzonych zwierząt…

Czyszczenie i dezynfekcja budynków powinny być powiązane z dezynfekcją wody oraz z konserwacją kanalizacji celem zapewnienia zaopatrzenia w wodę zadowalającej jakości.

Po odwiedzeniu Państwa hodowli przekażemy Państwu odpowiednie zalecenia dotyczące najlepszych rozwiązań z zakresu higieny, które pozwolą utrzymać zwierzęta w zdrowym otoczeniu.

Higiena

drobnego sprzętu

 

Należy unikać zakażenia poprzez drobny sprzęt

Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego hodowli zakłada dokładną dezynfekcję używanego sprzętu.

Wszelkie nieprawidłowości w utrzymaniu narzędzi do pielęgnacji, drobnego sprzętu (np.: chochla, forma serowarska itp.) czy pojazdów może spowodować ich przekształcenie w pośredników nosicieli czynników chorobotwórczych.

Nasze zespoły towarzyszą Państwu w zakresie doradztwa w zakresie najbardziej skutecznego protokołu czyszczenia i dezynfekcji.

Gama HY-GIEN FARM

dla zapewnienia skuteczności hodowli

HyGien-Farm

 

Pełna gama celem zapewnienia higieny w hodowli

Nasza gama HY-GIEN FARM składa się z detergentów i środków dezynfekujących, których działanie spełnia wszelkie wymogi z zakresu skuteczności i wykorzystania w hodowli.

W gamie HY-GIEN FARM znajdą Państwo rozwiązania z zakresu higieny opracowane przez HYPRED na potrzeby różnych możliwych zastosowań w codziennej hodowli:

 • Zanurzenie, potraktowanie pianą lub spryskiwanie dojarek przed przystąpieniem do dojenia i po dojeniu
 • Urządzenia mleczarskie: zbiorniki na mleko, rurociągi mleczne, tuleje…
 • Powierzchnie: ściany, podłogi, boksy porodowe…
 • Pojemniki do mycia stóp

Nasze produkty zostały opracowane w taki sposób, aby ułatwić ich bezpieczne używania na co dzień.

HYPRED proponuje Państwu sprzęt oraz automaty ułatwiające i optymalizujące stosowanie naszych produktów w odpowiednich dawkach, niczego nie marnując:

 • Automat PerfoDose do szybkiej dezynfekcji gum strzykowych pomiędzy dojeniem kolejnych zwierząt. Używa się go razem z Perfo Grif dzięki pompie dozującej zapewniającej automatyczne i precyzyjne rozcieńczenie produktu.
 • Automat Quick Spray System do dokładnego rozpylenia naszego produktu HYPRED Quick Spray i optymalnej dezynfekcji strzyków przed dojeniem i/lub po dojeniu.
 • Przewód do dostarczania piany

Nasz wspólny cel:

 • zarządzać jakością mleka
 • ograniczać częstotliwość zakażeń
 • zapewnić długowieczność stada

Pobierz dokumentację

Należy ostrożnie używać biocydów. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Więcej informacji?

Skontaktuje się z nami