Higiena w przemyśle mleczarskim

Nasze rozwiązania z zakresu higieny stanowią źródło wartości dodanej

 

Dla Państwa świadczących usługi z zakresu produktów mleczarskich zapewnienie odpowiedniej higieny ma kluczowe znaczenie zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak i konkurencję. Świadomi tego proponujemy Państwu rozwiązania z zakresu higieny, które w pełni korespondują z procesami przetwórstwa i przyczyniają się do wzrostu wartości dodanej i wyników Państwa przedsiębiorstwa: gwarancja jakości higienicznej, oszczędność wody i energii, uproszczenie protokołów czyszczenia i dezynfekcji, zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom …

Ekspercka widza HYPRED opiera się na dokładnej znajomości Państwa branży i ograniczeń sektora, w którym prowadzą Państwo swoją działalność. Zagwarantowanie Państwu skuteczności naszych rozwiązań jest naszą misją.

 

Nasz pragmatyczny dział Badań i rozwoju posiadający wiedzę na temat zmian w terenie nieustannie opracowuje innowacyjne rozwiązania, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb przetwórców, takie jak:

  • jednofazowe czyszczenie zimnych obiegów mleka
  • rozwiązanie umożliwiające zastąpienie naprzemienności alkalicznej zmierzające do uniknięcia efektu wiązania w przypadku serów. Rozwiązanie to optymalizuje czas czyszczenia i ogranicza straty w produkcji
  • produkty bez fosforu dla wszelkiego rodzaju technologii serowarskich (ciasta miękkie, wciskane, poddawane obróbce cieplnej…)

Jako że nadzór ekspercki ma sens wyłącznie przy zastosowaniu stałego monitorowania, nasi doradcy techniczni z zakresu higieny, jak również nasi pracownicy techniczni i handlowcy dzielą się z Państwem swoimi umiejętnościami technicznymi i technologicznymi tak, aby rozwiązywać wszelkie problemy spotykane na co dzień. Jesteśmy Państwa partnerem.

 

Nasi doradcy zapewniają regularny nadzór nad protokołami czyszczenia i dezynfekcji poprzez stworzenie zestawienia zużycia środków higieny oraz poprzez pobieranie próbek z Państwa zakładów produkcyjnych. Próbki te pozwalają ocenić jakość stosowanych praktyk w zakresie higieny i szybko zapobiec wszelkim odchyleniom. Prewencja stanowi złotą zasadę HYPRED: pozwala ona uniknąć zakupu całej linii produkcyjnej w celu rozwiązania danego problemu.

Gama HYFOOD

Rozwiązania dostosowane do Państwa działalności przemysłowej

HyFood

Do specjalnych wymagań potrzebne są specjalne rozwiązania. W tym duchy nasz dział Badań i rozwoju opracował gamę HYFOOD. Gama ta pozwala w idealny sposób spełnić wymagania z zakresu czyszczenia i dezynfekcji nałożone na przemysł mleczarski.

 

Mleko spożywcze, ser, masło, śmietana… W gamie HYFOOD znajdą Państwo wszelkie rozwiązania dostosowane do Państwa działalności przemysłowej. Sklasyfikowane według zastosowania, detergenty i środki dezynfekujące HYFOOD zaspokajają zasadniczo wszelkie potrzeby wraz z:

  • produktami dostosowanymi do wszelkich zastosowań (powierzchnia, tunele mycia, koncentrator, CIP…)
  • głównym działaniem poszczególnych produktów (detergent, biocyd, optymalizacja, detergent/biocyd).

 

Poza rozwiązaniami z zakresu higieny HYPRED opracował ekskluzywne systemy pomiaru i optymalizacji pozwalające na znaczne obniżenie zużycia produktu, wody i energii. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy przekonani, że jedynie spójne oddziaływanie na te różne elementy pozwoli zwiększyć Państwa umiejętności w tym zakresie.

Dzięki naszej gamie produktów enzymatycznych HYPRED by REALCO, naprzemienność czyszczenia chemicznego i czyszczenia enzymatycznego pozwoli Państwu uzyskać lepsze wyniki, w szczególności w zakresie czyszczenia systemów filtrów membranowych.

Praca z HYPRED i gamą HYFOOD oznacza:

  • uzyskanie lepszej skuteczności celem osiągnięcia celów z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego
  • ograniczenie ryzyka rozwoju odporności w mikroflorze
  • zachowanie integralności sprzętu, materiałów i powierzchni
  • zagwarantowanie zgodności protokołów z przepisami dotyczącymi biocydów

Pobierz dokumentację

Należy ostrożnie używać biocydów. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Więcej informacji?

Skontaktuje się z nami