Higiena w przemyśle mięsnym

 Rozwiązania z zakresu higieny dla każdego rodzaju mięsa

 

Wyjątkowo zróżnicowany przemysł mięsny powinien spełniać ścisłe wymogi z zakresu jakości i higieny. Duża liczba ograniczeń stanowi gwarancję bezpieczeństwa żywnościowego. W tym kontekście nasz cel jest prosty a zarazem bezkompromisowy: pomóc Państwu w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości żywności.

Wiedząc, że każde środowisko przemysłowe jest jedyne w swoim rodzaju, dostosujemy się do Państwa potrzeb, do Państwa organizacji i nurtujących Państwa problemów.

 

Jako podmiot świadczący usługi z zakresu czyszczenia, jak również przemysłowiec działający w sektorze mięsnym, chcemy Państwu przekazać całościową wizję zarządzania wynikami w oparciu o nasz audyt. Działania te pozwolą nam zapewnić Państwu lepsze rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb: zalecenia, doradztwo, szkolenia, regularny monitoring i analizy.

Naszym celem jest pozwolić Państwu skoncentrować się na tym, co stanowi główny przedmiot Państwa działalności. Oznacza to, że nasze ekipy zapewnią wdrożenie zalecanych rozwiązań i dobre praktyki z zakresu higieny i dezynfekcji. Rozwiązania te, ściśle związane z procesami przetwórstwa, spowodują również wygenerowanie wartości dodanej i dobrych wyników. Dotyczy to wielu poziomów: gwarancji jakości higienicznej, oszczędności wody i energii, uproszczenia protokołów czyszczenia i dezynfekcji…

 

Wiedza ekspercka HYPRED opiera się na znajomości branży i ograniczeń przemysłowych związanych z produkcją mięsną. Innowacyjne rozwiązania opracowane przez nasz dział Badań i rozwoju są dostosowane w największym stopniu do specyfiki Państwa działalności:

  • związanej z różnymi zakładami przetwórstwa mięsnego: wędzenie i gotowanie, mycie noży…
  • związanej z różnymi rodzajami działalności: ubojnie, zakłady rozbioru mięsa, dania gotowe…

Nasze zobowiązanie: zagwarantować Państwu skuteczność, będąc blisko.

Nasi doradcy techniczny oraz nasi pracownicy techniczni i handlowcy, będący ekspertami w Państwa branży, towarzyszą Państwu na co dzień, aby zapobiegać ewentualnym problemom związanym z higieną lub rozwiązywać je.

Gama HYFOOD

dla przemysłu przetwórstwa mięsnego

HyFood

Gama HYFOOD proponuje całą paletę skutecznych środków higienicznych opracowanych i rozwijanych przez nasz dział Badań i rozwoju. Ta kompletna gama składa się z detergentów alkalicznych i kwasowych, detergentów / środków dezynfekujących oraz bezpiecznych produktów biobójczych.

 

HYFOOD pozwala nam spełnić wymogi z zakresu higieny i dezynfekcji obowiązujące w przemyśle mięsnym. Ale nie tylko.

HYFOOD został opracowany spójnie z naszym podejściem całościowym w odniesieniu do wyników: dla nas skuteczność czyszczenia i dezynfekcji oznacza jednocześnie optymalizację zużycia wody, zarówno w odniesieniu do czasu zużycia, jak i produktów.

 

Na co dzień nasza gama HYFOOD stanowi skuteczne rozwiązanie ściśle określonych oczekiwań związanych z prowadzoną przez Państwo działalnością (ubojnia, zakład rozbioru mięsa, przygotowywanie dań gotowych) oraz warstwy szlamu, jaką należy usunąć (proteiny, tłuszcze, barwniki…). Należy zaznaczyć, że detergenty i środki dezynfekujące HYFOOD zostały sklasyfikowane pod względem ich zastosowania:

  • zastosowanie główne dla każdego produktu (powierzchnie, CIP, tunele mycia, instalacje membranowe…)
  • działalność główna (detergent, biocyd, optymalizacja, detergent/biocyd).

Ponadto walka z zanieczyszczenie żywności Listeria, jak również działania podejmowanie celem zahamowania rozwoju biofilmów stanowią część naszej misji.

 

Osiągną Państwo te cele poprzez skorzystanie z naszych zatwierdzonych rozwiązań w zakresie dezynfekcji i/lub poprzez czyszczenie enzymatyczne.

Z nasza gamą HYPRED by REALCO możemy w szczególności:

  • z łatwością zdiagnozować obecność biofilmu na powierzchniach lub w obwodach.
  • zalecić protokół dostosowany do usunięcia biofilmów z łańcucha polisacharydowego a następnie zwalczenie obecnych bakterii.

 

Będąca partnerem HYPRED gama HYFOOD umożliwia Państwu:

  • uzyskanie większej skuteczności
  • zagwarantowanie jasnej czytelności używania produktów
  • zachowanie integralności sprzętu, materiałów i powierzchni

Pobierz dokumentację

Należy ostrożnie używać biocydów. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

Więcej informacji?

Skontaktuje się z nami