Dlaczego należy wybrać HYPRED

Zastosowane innowacyjne rozwiązania

celem zagwarantowania Państwa skuteczności

Zadowolić naszych klientów rozwiązaniami innowacyjnymi i skutecznymi, które poprawią ich wyniki techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Takie jest zadanie naszego działu Badań i rozwoju.

Uprzedzanie faktów i ochrona stanowią wytyczne koncepcji naszych rozwiązań, obejmujących następujące cele:

  • kontekst regulacji prawnych właściwy dla każdego kraju
  • wyzwania środowiskowe i społeczne
  • specyfika sektorów zawodowych
  • cechy właściwe dla każdego rynku
  • ochrona patentowa opracowanych wynalazków

Nasz dział Badań i Rozwoju koncentruje się na ścisłej współpracy z:

  • wszystkimi działami udzielającymi wsparcia przedsiębiorstwu: Dział prawny, Dział marketingu, Dział zakupów i narzędzi przemysłowych.
  • zespoły handlowców doskonale znających rynki, na których działają nasi klienci, podobnie jak branże ich działalności, aby służyć im wiedzą ekspercką w terenie.

HYPRED posiada dwa działy Badań i rozwoju:

we Francji i Argentynie


Chemia

Żywienie

Chemia

Żywienie

Dzięki naszej jednostce produkcyjnej służącej do produkcji dodatków żywieniowych dla zwierząt, zgodnie ze standardami zbliżonymi do standardów farmaceutycznych, nasz zespół Badań i Rozwoju opracowuje i produkuje swoje innowacyjne rozwiązania. Nasza wiedza praktyczna opiera się na:

  • Wyborze składników rozpuszczalnych w wodzie lub rozpuszczalnych w tłuszczach oraz posłużenie się jedną z naszych specjalności, tj. „pienieniem się 
  • Wybór formy farmaceutycznej, emulsji, pasty, proszku lub substancji w postaci stałej (pastylki, bolusy, tabletki)
  • Wykorzystanie procesów produkcyjnych, jak np. mikro-granulacja na mokro