Wijziging van aandeelhouderschap voor HYPRED

Het doet ons plezier u de wijzigingen in het aandeelhouderschap van HYPRED te kunnen aankondigen. Met ingang van 1 november 2016 heeft de onafhankelijke privé-investeringsmaatschappij Ardian de overname van onze onderneming, voordien in handen van de Groupe Roullier, voltooid.

Een transactie die uitstekend kadert in onze ontwikkelingsstrategie, waarbij we streven naar een versnelde internationale groei en waarbij we onze investeringsinspanningen opvoeren, met name in R&D in de domeinen bioveiligheid (detergenten en ontsmettingsmiddelen) en nutritionele supplementen voor landbouwhuisdieren, om ons op termijn een positie te verwerven tussen de wereldleiders op deze markten.

Deze strategie kent de bestaande sites overigens een grotere rol toe en is gebaseerd op een overnamebeleid in aanvullende geografische zones of sectoren. De eerste concrete uitwerking is de renovatie van ons innovatiecentrum in Dinard, dat onderzoekslaboratoria en een test- en toepassingscentrum samenbrengt op één en dezelfde site. In de loop van 2017 zal dit project afgerond zijn.

Al 30 jaar lang zet HYPRED in op ontwikkeling en wist zich zo te doen gelden als Europees leider in dit domein. De expertise, de steun en het netwerk van Ardian voorspellen ons rooskleurige groeivooruitzichten.

Ardian heeft een ambitieuze ontwikkelingsstrategie voor onze onderneming en zal optreden als een echte partner om onze internationale vertegenwoordiging versneld waar te maken en ons innovatiepotentieel te intensiveren, samen met ons team.

Deze samenwerking leidt ons naar nieuwe projecten van formaat, waaraan we samen zullen werken, vanuit de waarden en de knowhow van onze core business.