Dierhygiëne

Onze expertise:

Toegevoegde waarde in de agrarische sector creëren

 

Voor melk-, vlees- of eierproducenten is ons doel het ondersteunen van veehouderijen om de hoogste kwaliteit voor de beste prijs te bereiken.

Sinds de oprichting anticipeert HYPRED op de modernisering van dierlijke sectoren door voortdurend te innoveren op alle gebieden: van melkkoeien en schapen tot rundvee, varkens, pluimvee en geiten.

 

Onze oplossingen creëren toegevoegde waarde en dragen bij aan de bioveiligheid van uw veeteeltbedrijf middels een totale hygiënestrategie.  Deze totale hygiëne- en desinfectiestrategie bestaat uit een complete productlijn van alkalische, zure en neutrale reinigings- en desinfectiemiddelen (op basis van perazijnzuur, chloordioxide, jodium etc.) voor het reinigen en desinfecteren van uw dieren, bedrijf en conventionele en automatische melkmachines.

We werken met u samen aan de implementatie van onze protocollen, waarmee u kunt anticiperen op de risico’s aangaande microbiologische besmetting. Op dezelfde proactieve wijze ontwikkelen we voedingssupplementen voor uw dieren, die gericht zijn op het voorzien in hun metabolische behoeften, met name tijdens de belangrijkste perioden van de productiecyclus.

 

Met ons assortiment voedingssupplementen kunnen we nog beter voldoen aan ons doel, het optimaliseren van de prestaties van uw veehouderij door:

 • een hogere productiekwaliteit van uw melk, vlees etc.;
 • de optimalisering van uw bedrijfskosten: waterbesparing, minder behandelingen etc.

 

Deze prestaties garanderen we u door middel van een efficiënte en betrouwbare samenwerking op basis van:

 • onze expertise betreffende de dierindustrie, uw uitdagingen en de vereisten;
 • onze innovaties die zijn gericht op de uitdagingen in de agrarische sector (dierenwelzijn, milieu, antibioticaresistentie etc.);
 • onze expertise betreffende de Europese en internationale wet- en regelgeving.

 

We richten ons op uw markt en de behoeften van de consument; onze oplossingen zijn dan ook geschikt voor biologische bedrijven en voldoen tevens aan de halalnormen.

Uierhygiëne

in de melkvee-industrie

 

Voorkom mastitis!

Door de uier te beschermen vermindert het risico op mastitis en blijft de melkkwaliteit behouden. Om de prestaties van uw koeien te optimaliseren is het desinfecteren van de uier onontbeerlijk.

Voor elke stap tijdens het melkproces beschikken we over specifieke oplossingen die bijdragen aan het bereiken van uw doelen:

 • Voor het melken: reiniging en desinfectie van de spenen met spray of schuim, waarna de spenen worden gedroogd, zodat de spenen goed zijn voorbereid op het melken.
 • Tijdens het melken: desinfectie tijdens het melken zorgt voor een krachtige preventie van mastitis, waardoor het risico op kruisbesmetting afneemt.
 • Na het melken: speendips na het melken zorgen ervoor dat het tepelkanaal sluit en dat er zo geen bacteriën kunnen binnendringen.

Profiteer van onze unieke combinatie:

 • goedgekeurde desinfectiemiddelen die verschillende actieve moleculen bevatten, waarmee aan alle vereisten kan worden voldaan;
 • cosmetische producten voor de verzorging van de uierhuid.

Hygiëne van de

melkapparatuur

 

Onze hygiëneoplossingen voor conventioneel en automatisch melken

De HYPRED-methode is geheel gericht op het optimaliseren van uw prestaties. Het is namelijk uitermate belangrijk om tussen de melkbeurten in zowel de doekjes als de melkmachine goed te reinigen en te desinfecteren.

Hiervoor hebben we een compleet assortiment effectieve alkalische en zure reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen ontwikkeld die zijn afgestemd op uw behoeften en waarmee de kwaliteit van de melk beter behouden blijft.

Daarnaast beschikt HYPRED over een assortiment producten die speciaal zijn ontwikkeld voor uw conventionele of automatische melksysteem.

De HYPRED-methode, speciaal voor de melkkoe

 

Hygiëne voor

rundvee-, geiten-, varkens- en schapenhouderijen.

 

Onze hygiëneoplossingen verhogen de bioveiligheid van veehouderijen

 • Bescherming van de huid en de hoeven van de dieren

Onze oplossingen kunnen het risico op kreupelheid of infecties aan de huid voorkomen. Ze dragen daarnaast bij aan de kwaliteit en het behoud van het weefsel. Hierdoor neemt het welzijn van uw dieren toe en zullen ze beter gaan presteren.

 

 • Het reinigen en desinfecteren van gebouwen

Een hoge bioveiligheid op een veehouderij kan worden gehandhaafd door een effectief hygiëneprotocol waarmee de bacteriedruk in de omgeving vermindert en een gezonde omgeving wordt bevorderd.

De muren en de vloer zijn belangrijke broedplaatsen voor ziekteverwekkers die verantwoordelijk zijn voor mastitis, neonatale diarree en meer.

Bij het reinigen en desinfecteren van de gebouwen mag de desinfectie van het water en het onderhouden van de pijpleidingen niet worden vergeten, zodat er altijd water van voldoende kwaliteit beschikbaar is.

Na een bezoek aan uw bedrijf adviseren we u over de meest relevante hygiëneoplossingen voor het in stand houden van een goede diergezondheid in een gezonde omgeving.

Hygiëne

van kleine materialen

 

Voorkom besmetting via materialen

Om de bioveiligheid op een bedrijf te kunnen garanderen, moet al het materiaal dat wordt gebruikt volledig worden gereinigd.

Wanneer materialen in de omgeving, zoals kleine gereedschappen (bv. schoppen, kaasvormen etc.) of voertuigen niet goed worden onderhouden, kunnen er broedplaatsen ontstaan voor ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor uw dieren en hun omgeving.

Onze teams ondersteunen u met advies over de meest efficiënte reinigings- en desinfectieprotocollen.

De productlijn HY-GIEN FARM

voor efficiëntie in veehouderijen

HyGien-Farm

 

Een compleet assortiment voor hygiëne in veehouderijen

De productlijn HY-GIEN FARM bestaat uit reinigings- en desinfectiemiddelen die zijn ontwikkeld om te voldoen aan alle efficiëntie- en gebruiksuitdagingen binnen de veesector.

In de productlijn HY-GIEN FARM vindt u door HYPRED ontwikkelde hygiëneoplossingen voor de verschillende dagelijkse toepassingen in veehouderijen:

 • Dip, schuim of spray voor de behandeling voor en na het melken;
 • Melkinstallaties: melktank, leidingen, speenbekers etc.;
 • Oppervlakken: muren, vloeren, kraamhokken etc.;
 • Voetbaden.

Onze producten zijn ontwikkeld voor veilig, dagelijks gebruik.

HYPRED beschikt tevens over een assortiment apparatuur en automaten die u kunnen ondersteunen bij een optimale toepassing van onze producten in de juiste dosering en zonder verspilling:

 • Automaat PerfoDose voor een snelle desinfectie van melkstellen tussen het melken van twee koeien. Deze kan samen worden gebruikt met Perfo Grif, dankzij een doseerpomp die zorgt voor een precieze en automatische oplossing van het product.
 • Automaat Quick Spray System zorgt voor een perfecte besproeiing van ons product HYPRED Quick Spray en een optimale desinfectie van de spenen voor en/of na het melken.
 • Schuimkanon.

Onze algemene doelstellingen:

 • beheersen van de melkkwaliteit;
 • minimaliseren van het aantal infectiegevallen;
 • waarborgen van de levensduur van uw kudde.

Documenten downloaden

Bij het gebruik van biociden is behoedzaamheid geboden. Lees voor elk gebruik het etiket en de informatie betreffende het product.

Meer informatie?

Neem contact met ons op