Megközelítési módszerünk

Ahhoz, hogy partnerként tudjunk együttműködni, közös célrendszert kell követnünk, amelynek alappillérei: tökéletes minőségű termék előállítása a legjobb termelési feltételek biztosítása mellett.

 

A teljes körű higiénia-menedzsment terén szerzett több mint 30 éves tapasztalatunkat rövid idő óta állati táplálékkiegészítők kínálata egészíti. Ennek köszönhetően a HYPRED prevenciós módszereire támaszkodva képes teljes körűen hozzájárulni az Önök célkitűzéseinek megvalósításához:

 • Az állattenyésztő telepek működtetésével összefüggő (higiéniai és állategészségügyi) kockázatok megelőzése
 • Ipari üzemen belüli (higiéniai és termelékenységi) kockázatok megelőzése
 • A konyhai vagy előkészítő műhelyekben jelentkező kockázatok megelőzése (higiénia)

Munkatársaink iparági szakértelmére alapozva optimális megoldásokat, tanácsadást és az ajánlások hasznosulásának rendszeres nyomon követést kínáljuk a teljesítmény folyamatos javítása érdekében.

Szintén fontosnak tartjuk tudásunk átadását, ezért az Önök szükségleteihez és piacához illeszkedő képzéseket biztosítunk az Önök számára. Azáltal, hogy képzéseinkkel hozzájárulunk az Önök szakismeretének elmélyítéséhez, számunkra egyet jelent azzal, hogy a fogyasztói elvárásoknak közös erővel tudunk leginkább megfelelni.

 

Ajánlások

Ajánlásaink az Önök teljesítményének szolgálatában

Rendkívül sok múlik a helyes tisztítószer vagy táplálékkiegészítő megválasztásán. Akármilyen szertől vagy készítménytől még nem lesz ragyogó tisztaság, nem csökken a kórokozók száma és nem nő automatikusan a termelékenység.

Igazi szakértőként meggyőződésünk, hogy egyedül a mindenre kiterjedő, globális megközelítési mód jár együtt tartós és értéknövelő hatékonyságnövekedéssel:

 • a termelési folyamat minőségének megszilárdítása és biztosítása

 • az Önök higiéniai, azaz tisztítási-fertőtlenítési módszereinek optimalizálása

 • takarékos energia- és/vagy vízfelhasználás kialakítása

 • a gazdasági teljesítmény javítása

 • az állatállomány jó egészségi állapotának biztosítása érdekében.


Miután Önökkel közös munka keretében meghatároztuk a szükségleteket és elvárásokat, egyedi és átfogó megoldást dolgozunk ki, amely személyre szabottan illeszkedik az Önök termelési vagy feldolgozási folyamataihoz. Közös célkitűzésünk: az Önök teljesítményének optimalizálása.

Munkacsoportjaink szakmai hozzáértése az Önök tevékenységének, elvárásainak és kötelezettségeinek pontos ismeretére támaszkodik. Olyan saját, a HYPRED által fejlesztett, döntéshozatalt segítő informatikai eszközökkel is rendelkezünk, amelyek az Önök szakterületének sajátosságaihoz alkalmazkodnak. Minden ajánlásunkat indoklással támasztjuk alá.

Elkötelezett szándékunk: a higiéniához kapcsolódó kihívásokat koherens és hatékony összefüggésrendszerbe illeszteni.

Tanácsadás

Tanácsadási szolgáltatás a valódi partnerségi együttműködés szellemében

Küldetésünk nem korlátozódik a tisztítási-fertőtlenítési protokoll kialakítására és bevezetésére. Munkacsoportjaink Önökkel szorosan együttműködnek és valódi partnerségi viszony keretében nyújtanak tanácsadási szolgáltatást.

A tanácsadás több szinten valósul meg:

 • Higiéniai protokoll tekintetében: Önök segítséget kapnak helyi műszaki-kereskedelmi munkatársainktól, akik szakértői szinten ismerik az Önök szakterületét, és az Önök telephelyén dolgoznak Önökkel együtt a következő célok elérése érdekében:

  • Az Önök tisztítási-fertőtlenítési módszerének kiválasztása, adaptációja és fejlesztése

  • A termelési vagy tenyésztési folyamatok során tapasztalt probléma megoldása érdekében. • Szabályozás tekintetében: a szabályozás aktuális változásairól naprakész tájékoztatást biztosítunk. Az Önök rendelkezésére bocsátjuk a higiéniai megoldásokkal, termékeink használatával és higiéniai intézkedéseink végrehajtásával kapcsolatos összes szükséges információt és dokumentációt.

 • A tápanyag-kiegészítés tekintetében: javaslatot teszünk olyan takarmánykiegészítőkre, amelyekkel lefedhetők az állatállomány fiziológiai fejlettségtől függő szükségletei. Könnyen megvalósítható programot kínálunk az állatállomány egészségének erősítése és hozamának optimalizálása érdekében.


Törekvésünk: olyan tanácsadás biztosítása, amely mindenben illeszkedik az Önök elvárásaihoz.

Képzés

A munkatársak képzése elengedhetetlen a jobb szakismeret megszerzéséhez

Akár forgalmazóként, akár takarítási, akár más szolgáltatóként vannak jelen a piacon, számunkra rendkívül fontos, hogy tudásunkat átadjuk és megfelelő képzést nyújtsunk Önöknek:

 • Helyszíni képzések formájában az Önök tevékenységi körétől függetlenül (mezőgazdasági, ipari, közétkeztetési, előkészítői laboratóriumi stb. tevékenység esetén egyaránt) legjobb szakértelmünket bocsátjuk az Önök szolgálatára.

 • Egy kattintással elérhető e-tanfolyamaink minden ipari ügyfelünk rendelkezésére állnak, ugyanakkor minden munkatársuk számára praktikus tanulási felületet nyújtunk a személyre szabott képzési tempó és az önálló tanulás biztosítása érdekében.


A képzési célkitűzéseket az Önök szakmai célkitűzéseihez igazítjuk:

 • a higiénia vagy a takarmányozás terén jelentkező kihívások megértése a jobb teljesítmény érdekében

 • kompetenciafejlesztés a helyi protokollok és a már kialakított programok hatékonyságának javítására

 • a vegyszerek használatával összefüggő kockázatok kézben tartása, a személyes védőeszközök helyes használata

 • a higiéniai és takarmányozási piaci kilátások és a konkurencia piaci helyzetének ismerete


Ezen túlmenően a HYPRED minden olyan eszközt rendelkezésre bocsát, amely a napi szintű képzést erősíti, például a helyes gyakorlatokat tartalmazó specifikációs lapokat.

Célunk: tapasztalatunk megosztása az Önök által teremtett hozzáadott érték növelése érdekében.

Elemzés, támogatás és rendszeres utóellenőrzés

A hatékonyság ellenőrzése érdekében paraméterek elemzése, a folyamatos teljesítmény érdekében rendszeres utóellenőrzés

A tisztítási-fertőtlenítési terv bevezetése nem egyenlő a célok elérésével. Elengedhetetlenül fontos az intézkedések hatékonyságának folyamatos ellenőrzése.A problémák és szükségletek feltárása és a hibák javítása, kiküszöbölése nem az egyetlen és kizárólagos cél.A hőmérsékletet, a mechanikai hatást, a koncentrációt és a felülettel való érintkezés egyaránt olyan paraméter, amelyet rendszeresen mérni kell, mert csak így valósulhat meg a megfelelő higiéniai gyakorlatok betartásának ellenőrzése.Munkatársaink szigorú és rendszeres utóellenőrzést folytatnak, amely nélkülözhetetlen: • a termelők által előállított vagy a feldolgozóüzemek és konyhák által feldolgozott élelmiszerek magas minőségének állandó biztosításához,


 • a javasolt megoldások által elért eredmények méréséhez,


 • a termelési és feldolgozási folyamatokat befolyásoló üzemzavarok tisztítási-fertőtlenítési protokollok maradéktalan betartásának rendszeres ellenőrzésével történő megelőzéséhez.
Küldetésünk: Önökkel együttműködve a teljesítmény állandóságára való törekvés.Meggyőződésünk, hogy kötelességünk az Önök rendelkezésére bocsátani munkatársaink szakértelmét minden egyes üzemzavar okainak azonosításához (pl.: eszközök meghibásodása, helytelen adagolás, a tisztítási-fertőtlenítési protokoll nem kielégítő alkalmazása stb.) és a probléma megoldásához.Az előttünk álló kihívás: problémák megelőzése, kiszűrése/detektálása és a helyzet javítása.

Eszközök és automaták

Tevékenységi körtől független eszköz- és automatakínálattal rendelkezünk. Kínálatunk megkönnyíti az Önök számára a tisztítás és fertőtlenítés terén kitűzött céljaik megvalósítását.Célkitűzés: a hibák kockázatának csökkentése, a fogyasztás optimalizálása és az időráfordítás csökkentése.Ajánlataink átfogó megoldásokat kínálnak: támogatás, szolgáltatások, termékek, eszközök és automaták.

Ismerje meg szakértelmünket és szakterületeinket