Vores metode

For at være din samarbejdspartner skal vi opfylde dit fælles mål om at levere et produkt af højeste kvalitet under optimale forhold.

Vores historie med mere end 30 års erfaring i global hygiejnestyring, der for nyligt blev suppleret af et sortiment af kosttilskud til dyr, viser, at HYPRED kan hjælpe dig med at opnå dit mål vha. vores forebyggelsesmetoder:

 • Forebyggelse af risici forbundet med kvæglandbrug (hygiejne- og dyrevelfærd)
 • Forebyggelse af risici forbundet med industrielle værktøjer (hygiejne og produktivitet)
 • Forebyggelse af risici forbundet med køkkener eller tilberedningsområder (hygiejne)

Vi giver dig vores ekspertteams, som alle er specialister inden for deres område. De anbefaler de bedste løsninger og yder rådgivning og regelmæssig overvågning for løbende at forbedre dine resultater.

Vi ønsker også at dele vores viden ved at garantere uddannelse, der er tilpasset dine behov og dit marked. Ved at styrke dine færdigheder opfylder vi sammen kundernes forventninger.

 

Anbefalinger

Vores anbefalinger sikrer din ydelse

Valg af et hygiejneprodukt eller et kosttilskud betyder ikke, at du opnår en mere effektiv rensning, reducerer forøgelsen af patogener eller sikrer produktiviteten af dine dyr.Vi er sande eksperter, og vi mener, at kun en helhedsorienteret metode garanterer en tilfredsstillende, langvarig effektivitet for at: • Styrke og sikre kvaliteten af din produktion


 • Optimere dine rensnings- og desinfektionsmetoder


 • Understøtte dine energi- og/eller vandbesparelser


 • Forbedre dine økonomiske resultater


 • Sikre dyrenes helbred.
Når vi har identificeret dine behov og forventninger med dig, udvikler vi en unik helhedsorienteret løsning, der gælder specifikt for din virksomhed, og som på perfekt vis kan inkorporeres i din produktions- eller forarbejdningsprocedure. Vores fælles mål er at optimere dine resultater.Vores teams ekspertise er baseret på branchekendskab til din virksomhed, dine forventninger og begrænsninger. Vi har desuden computerværktøjer til beslutningstagning, der er specifikke for HYPRED, og som er tilpasset til de særlige kendetegn for din aktivitetssektor. Hver anbefaling er velbegrundet og baseret på solide argumenter.Vi ønsker at betragte hygiejneudfordringer som en konsistent, effektiv helhed.

Rådgivning

En rådgivningstjeneste med et samarbejdsorienteret fokus

Vores opgave stopper ikke med implementeringen af en rensnings- og desinfektionsprotokol. Vores teams er involveret og yder rådgivning til dig med et samarbejdsorienteret fokus.Denne rådgivning fungerer på forskellige niveauer: • Med hensyn til rensningsprotokollen:Du får direkte support på stedet af vores lokale tekniske og kommercielle teams, der er eksperter inden for din forretningssektor:  • Til at vælge, tilpasse og udvikle din metode til rensning og desinfektion


  • Til at løse de problemer, du støder på i produktionskæden eller på gården.


 • Med hensyn til lovgivningen: Vi informerer dig om alle lovgivningsmæssige udviklinger. Vi gør alle nødvendige oplysninger og dokumenter vedrørende vores hygiejneløsninger, brugen af vores produkter og sikkerhedsforanstaltninger tilgængelige for dig.


 • Med hensyn til kosttilskud: Vi anbefaler de kosttilskud, der passer til dine dyrs fysiologi. Vi anbefaler et program, der er nemt at implementere for at styrke dyrenes helbred og optimere deres ydelse.
Vores ambition er at yde rådgivning, der modsvarer dine forventninger.

Uddannelse

Uddan dine teams i bedre ledelse

Uanset om du er leverandør, rensningsoperatør eller serviceudbyder, tilstræber vi at dele vores ekspertise med dig og uddanne dig: • Vi tilbyder vores ekspertise i undervisningslokalet, uanset din aktivitetssektor (landbrug, industri, catering, tilberedningslaboratorium osv.)


 • Ved hjælp af nogle få klik på vores e-læringsplatform, som nu er tilgængelig for industrikunder, giver vi dine teams en praktisk, brugervenlig grænseflade til uddannelse i deres eget selvstændige tempo.
Uddannelsesmålene er tilpasset dine opgaver: • Forståelse af udfordringerne forbundet med hygiejne og ernæring med henblik på at sikre bedre resultater


 • Udvikling af dine færdigheder for at sikre effektiviteten af gældende protokoller og programmer


 • Kontrol af risiciene forbundet med anvendelse af kemikalier ved korrekt brug af personlige værnemidler


 • Kendskab til perspektiver på hygiejne- og ernæringsmarkeder og konkurrencesituationen
Desuden stiller HYPRED værktøjer til rådighed for dig, som understøtter uddannelsen hver dag:Dokumenter om best practice osv.Vores målsætning er at dele vores erfaring for at øge din merværdi.

Analyse, support og regelmæssig overvågning

Analyse af parametre til at kontrollere effektivitet og regelmæssig overvågning for at sikre en konstant ydelse

Det handler om mere end at etablere en rensnings- og desinfektionsplan. Det er afgørende at kontrollere effektiviteten regelmæssigt.Udfordringen er ikke alene at diagnostisere og udbedre.Temperaturen, den mekaniske funktion, koncentrationen og kontakttiden... så mange parametre vurderes regelmæssigt for at kontrollere overholdelse af god hygiejnepraksis.Vores team yder regelmæssig overvågning, som er afgørende for: • At sikre et løbende højt kvalitetsniveau for fødevarer, der produceres af landmænd eller forarbejdes af industrielle aktører og cateringleverandører


 • At måle resultaterne, som de anbefalede løsninger leverer


 • At forudse produktions- eller forarbejdningshændelser ved regelmæssigt at evaluere den korrekte anvendelse af rensnings- og desinfektionsprotokoller.
Vores opgave er at bistå dig i din konstante søgen efter resultater.Vi mener også, at vores forpligtelse er at gøre vores ekspertise tilgængelig for vores team, så de kan identificere årsagen til en hændelse (defekt udstyr, ukorrekt dosering, utilfredsstillende anvendelse af rensnings- og desinfektionsprotokollen osv.) og derved udbedre den.Vores udfordring er at forudse, detektere og forbedre.

Udstyr og robotter

Uanset dit aktivitetsområde kan vi tilbyde udstyr og robotter, som gør det muligt for dig at få succes med rensning og desinfektion.Målet er at reducere risikoen for fejl, optimere dit forbrug og gøre det muligt for dig at spare tid.Vores tilbud består af helhedsorienterede løsninger: support, tjenester, produkter, udstyr og robotter.