Analyse, support og regelmæssig overvågning

Analyse af parametre til at kontrollere effektivitet og regelmæssig overvågning for at sikre en konstant ydelse

Det handler om mere end at etablere en rensnings- og desinfektionsplan. Det er afgørende at kontrollere effektiviteten regelmæssigt.

Udfordringen er ikke alene at diagnostisere og udbedre.

Temperaturen, den mekaniske funktion, koncentrationen og kontakttiden… så mange parametre vurderes regelmæssigt for at kontrollere overholdelse af god hygiejnepraksis.

Vores team yder regelmæssig overvågning, som er afgørende for:

  • At sikre et løbende højt kvalitetsniveau for fødevarer, der produceres af landmænd eller forarbejdes af industrielle aktører og cateringleverandører
  • At måle resultaterne, som de anbefalede løsninger leverer
  • At forudse produktions- eller forarbejdningshændelser ved regelmæssigt at evaluere den korrekte anvendelse af rensnings- og desinfektionsprotokoller.

Vores opgave er at bistå dig i din konstante søgen efter resultater.

Vi mener også, at vores forpligtelse er at gøre vores ekspertise tilgængelig for vores team, så de kan identificere årsagen til en hændelse (defekt udstyr, ukorrekt dosering, utilfredsstillende anvendelse af rensnings- og desinfektionsprotokollen osv.) og derved udbedre den.

Vores udfordring er at forudse, detektere og forbedre.