Juridiske meddelelser

BETINGELSER FOR BRUG

Når du anvender dette websted, giver du din fulde accept af følgende vilkår og betingelser for brug, samt de specifikke betingelser, der vedrører visse tjenester på webstedet, hvis relaterede betingelser du accepterer.

 

Den aktuelle onlineversion af disse betingelser for brug er kun tilgængelig til brug, så længe dette websted anvendes, indtil den erstattes af en ny version.

 

JURIDISK INFORMATION

Websted: www.hypred.com

 

Udgiver: HYPRED

Forenklet aktieselskab

Aktiekapital: EUR 58 524 648

Hovedkontor: 55 boulevard Jules Verger – 35800 DINARD, FRANKRIG

SAINT MALO, handels- og selskabsregister 330 507 419 – MOMSNR. TIL HANDEL INDEN FOR EU, FR 06 330 507 419

Telefon: +33 (0)2 99 16 50 00

e-mail: hypred@hypred.com

 

Udgivelsesdirektør: HYPRED Communication

 

Design og produktion:

R2

Hovedkontor: 19 rue de Sèvres, 75006 Paris

Telefon: +33 1 44 39 02 22

 

Værtsudbyder: OVH

Hovedkontor: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix, Frankrig

 

PERSONLIGE DATA

Personlige oplysninger, der kan indsamles på webstedet, bruges udelukkende af udgiveren til at forvalte forholdet til dig.

Udgiveren er forpligtet til at respektere dit privatliv og beskytte de oplysninger, du leverer.

I henhold til betingelserne i databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 har du ret til adgang, ret til ændring, ret til berigtigelse, ret til dataportabilitet, ret til sletning, ret til at gøre indsigelse på legitimt grundlag og ret til at begrænse behandling af dine persondata.

Send en forespørgsel via følgende link, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder: http://gdpr.kersia-group.com

Ønsker du flere oplysninger om, hvordan dine persondata bliver behandlet, kan du læse vores databeskyttelsespolitik på følgende link: http://gdpr.customer.kersia-group.com

Når visse oplysninger er påkrævet for at få adgang til specifikke funktioner på webstedet, angiver udgiveren, at disse data er obligatoriske, når de indtastes.

 

COOKIES

Webstedet anvender cookies. Vi bruger disse filer, der er lagret på din computer, til at lette din adgang til de tjenester, vi tilbyder. Cookies på webstedet indeholder ikke personligt identificerbare oplysninger og er designet til udelukkende at blive brugt af udgiveren, særligt for at overvåge mængden, typen og konfigurationen af den trafik, som er forbundet med brugen af webstedet, for at udvikle designet og layoutet, af andre administrative formål og planlægningsformål og mere generelt for at forbedre den tjeneste, vi tilbyder. Bemærk, at du kan afvise at acceptere cookies ved at konfigurere din computer.

FOTOGRAFIER OG REPRÆSENTATION AF PRODUKTER

Fotografier af produkter, der ledsager en produktbeskrivelse, er ikke omfattet af en kontrakt og forpligter ikke udgiveren.

 

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER

Udgiveren tilbyder links til tredjepartswebsteder på deres websted. Disse links er etableret efter aftale med de relevante websteder på et tidspunkt, hvor udgiveren har fundet det passende i forhold til indholdet og tjenesterne på disse websteder.

Udgiveren kan ikke holdes ansvarlig for hverken indholdet af websteder, som denne ikke har kontrol over, eller hvordan de anvendes af brugerne.

Det er strengt forbudt at lave hypertekstlink til hele eller dele af webstedet uden forudgående skriftlig godkendelse fra udgiveren, som frit kan afvise denne godkendelse uden at skulle forsvare sin beslutning på nogen måde. I tilfælde af at udgiverens godkendelse opnås, er det i alle tilfælde kun på midlertidig basis, og godkendelsen kan trækkes tilbage til enhver tid, uden at udgiveren behøver give en forklaring.

I alle tilfælde skal alle link fjernes på udgiverens anmodning.

 

MANGLENDE GARANTI

Udgiveren fremsætter ingen erklæring eller garanti i forhold til nøjagtigheden af de oplysninger, der er indeholdt på webstedet, og afviser udtrykkeligt enhver forpligtelse til at opdatere disse informationer.

Desuden påtager udgiveren sig intet ansvar for fejl eller undladelser i webstedets indhold. Alt på webstedet leveres som det foreligger og ifølge tilgængelighed.

Alle oplysninger på webstedet, herunder tekniske, juridiske og lovgivningsmæssige informationer, er udelukkende vejledende og er ikke udgiverens ansvar.

Følgelig er det ikke hensigten, at de leverede oplysninger skal være udtømmende, og de bør ikke i sig selv afgøre brugerens muligheder og valg, hvad angår styringen af deres virksomhed eller aktivitet.

Udgiveren skal bestræbe sig på at holde oplysningerne på webstedet opdateret. Dog kan udgiveren ikke garantere fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysninger, uanset hvad de vedrører. Udgiveren er ikke ansvarlig for nogen ændringer af juridiske, lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, der kan opstå efter publicering og opdatering af webstedet.

Generelt kan udgiveren ikke holdes ansvarlig i tilfælde af force majeure, som normalt anerkendes under sædvaneret.

Det bør bemærkes, at indholdet af “papir”-dokumenter, der er tilgængelige på webstedet, er udgivernes ansvar. Følgelig kan udgiveren ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, der måtte opstå som følge af brugerens adgang til eller brug af webstedet og disse dokumenter, eller for skader eller vira, der kan påvirke brugerens computer eller andet computerudstyr.

 

ANSVAR

Brugeren anvender webstedet på egen risiko. Hverken udgiveren eller dennes agenter kan holdes ansvarlige under nogen omstændigheder for direkte eller indirekte skader, herunder materialeskader, tab af data eller økonomisk tab, der skyldes (i) adgang til eller brug af webstedet eller nogen af de websteder eller tjenester, der tilgås via internettet, og (ii) som følge af din manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser, og du giver herved afkald på ethvert krav, du måtte have mod dem i denne henseende.

Udstyret, som du bruger til at oprette forbindelse til webstedet, er dit eget ansvar. Du skal tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dit udstyr og dine data, herunder mod virusangreb fra internettet. Du alene er ansvarlig for webstederne og de data, du anvender.

Hvis udgiveren bliver genstand for fredelige eller juridiske sager som følge af din anvendelse af webstedet, kan de stille krav til dig om kompensation for skader, beløb, straffeforanstaltninger og omkostninger, der måtte opstå pga. denne procedure.

Indholdet af webstedet leveres uden nogen form for garantier.

Informationen på webstedet er udelukkende til vejledende formål og kan ikke betragtes som udgørende et kontraktligt tjenestetilbud fra udgiveren eller deres agenter. Fejl eller udeladelser kan opstå.

 

WEBSTEDSINDHOLD – IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Adgang til webstedet giver dig ret til privat og ikke-eksklusiv brug af webstedet.

Alle artikler, fotografier og andre dokumenter på webstedet tilhører udgiveren eller er godkendt med tilladelse fra ejerne og er underlagt ophavsret og andre immaterielle rettigheder.

På lignende vis tilhører de varemærker, logoer, tegn (samlet kaldet “brandet”), der anvendes på webstedet, udgiveren, eller de anvendes med ejernes godkendelse og er underlagt immaterielle ejendomsrettigheder. Ingen fortolkning kan foretages til fordel for en licens eller en rettighed til at bruge brandet, der er vist på webstedet. Svigagtig brug af brandet eller andet indhold på webstedet er strengt forbudt. Udgiveren udøver fuldt ud deres immaterielle rettigheder til at anlægge retssag, herunder retsforfølgning, om nødvendigt.

Varemærker, logoer og generelt alle elementer, der er underlagt immaterielle rettigheder, tilhører forfatteren og registreres og beskyttes i denne henseende, særligt af udgiveren. Enhver brug eller gengivelse er forbudt.

Alle fotografier, der vises på webstedet, er uden royaltybetaling og tilhører udgiveren. Enhver gengivelse er forbudt.

 

WEBSTEDETS UTILGÆNGELIGHED

Udgiveren skal bestræbe sig på at sikre, at brugere har adgang til webstedet til enhver tid. Dog kan udgiveren være nødt til at afbryde adgangen til webstedet midlertidigt eller permanent, særligt af juridiske eller tekniske årsager eller med henblik på vedligeholdelse. Udgiveren yder ingen kompensation i tilfælde af, at webstedet er utilgængeligt, uanset om det er midlertidigt eller permanent. Udgiveren kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at webstedet er utilgængeligt af nogen som helst årsag.

Udgiveren er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, svigt, problemer, forstyrrelser eller nedbrud, der er relateret til informationssystemet, der forhindrer adgang til webstedet eller en af dets funktioner. Særligt kan udgiveren ikke holdes ansvarlig for overførselsforsinkelser, pålideligheden af datatransmissioner, adgangstider eller adgangsbegrænsninger på specifikke netværk og/eller servere, der er forbundet til internettet.

 

GÆLDENDE LOV

Disse betingelser for brug af webstedet er underlagt fransk lovgivning og jurisdiktionen for domstolene i RENNES, der er underlagt en specifik jurisdiktionstilskrivning, der opstår på baggrund af en bestemt lovgivning eller bestemmelse.